Hanzii

Từ điển Trung Việt Hanzii

Mở trong ứng dụng Hanzii
Mở
icon flat Vietnamese Vietnamese
icon flat English English
icon flat Japan Japan
icon flat Korean Korean
Hanzii HANZII
Đăng kí
icon flat viicon Hanzii
icon flat Vietnamese Vietnamese
icon flat English English
icon flat Japan Japan
icon flat Korean Korean
icon Hanzii
Hanzii Chinese dictionary
Đề số HSK 1
History26 đề
History40'
Hanzii Chinese dictionary
Đề số HSK 2
History30 đề
History55'
Hanzii Chinese dictionary
Đề số HSK 3
History30 đề
History90'
Hanzii Chinese dictionary
Đề số HSK 4
History31 đề
History105'
Hanzii Chinese dictionary
Đề số HSK 5
History30 đề
History125'
Hanzii Chinese dictionary
Đề số HSK 6
History31 đề
History140'
HSK
TOCFL

Kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ

Kỳ thi năng lực Hán Ngữ (tiếng Trung: 汉语水平考试; Hán-Việt: Hán Ngữ thủy bình khảo thí; bính âm: Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì), viết tắt là HSK, là một bài thi tiêu chuẩn duy nhất đánh giá trình độ tiếng Trung Quốc dành cho người nước ngoài mà không sử dụng tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc dành cho người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài.

Các kỳ thi được quản lý bởi Hanban, một cơ quan thuộc Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.