Hanzii

Từ điển Trung Việt Hanzii

Mở trong ứng dụng Hanzii
Mở
icon flat Vietnamese Vietnamese
icon flat English English
icon flat Japan Japan
icon flat Korean Korean
Hanzii HANZII
Đăng kí
icon flat viicon Hanzii
icon flat Vietnamese Vietnamese
icon flat English English
icon flat Japan Japan
icon flat Korean Korean
icon Hanzii

Tra dịch thần tốc ⚡️ Nâng cấp tiếng Trung 🔥

3 tháng
Phiên bản cơ bản
399,000 đ
1 năm
Phiên bản tiêu chuẩn
499,000 đ
Vĩnh viễn
Phiên bản cao cấp
699,000 đ
Best
Miễn phí
Premium
Loại bỏ quảng cáo
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Đồng bộ sổ tay
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Nhận diện chữ viết tay offline
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Quét ảnh offline
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Tập viết Hán tự
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Ngữ pháp cao cấp
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Sổ tay chuyên ngành
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Không giới hạn bài thi HSK, TOCFL
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade
Kiểm tra và gợi ý ngữ pháp với trí tuệ nhân tạo
Hanzii upgrade
Hanzii upgrade