Hanzii

Từ điển Trung Việt Hanzii

Mở trong ứng dụng Hanzii
Mở
icon flat Vietnamese Vietnamese
icon flat English English
icon flat Japan Japan
icon flat Korean Korean
Hanzii HANZII
Đăng kí
icon flat viicon Hanzii
icon flat Vietnamese Vietnamese
icon flat English English
icon flat Japan Japan
icon flat Korean Korean
icon Hanzii
Giúp e đặt câu với mấy từ này ạ . E cảm ơnnnn
Nhi Doan
Nhi Doan
Thành viên tích cực
2 tuần trước
Khác

尝, 味道, 修理,饮料,打折

vote post community hanzii Yêu thích 4
comment post hanzii Bình luận 5
follow post hanzii Theo dõi 3
Lan Lê
icon Hanzii
Lan Lê
Thành viên mới
2 tuần trước
尝:这食物很好吃,你尝尝。
love Yêu thích 1
Lan Lê
icon Hanzii
Lan Lê
Thành viên mới
2 tuần trước
味道:这种水果的味道好奇怪啊。
love Yêu thích 0
Lan Lê
icon Hanzii
Lan Lê
Thành viên mới
2 tuần trước
修理:我的手机坏了,你帮我修理一下吧。
love Yêu thích 1
Lan Lê
icon Hanzii
Lan Lê
Thành viên mới
2 tuần trước
饮料:我不喜欢这种饮料的味道。
love Yêu thích 1
Lan Lê
icon Hanzii
Lan Lê
Thành viên mới
2 tuần trước
打折:今天有打折活动,我陪你去看看。
love Yêu thích 1
Câu hỏi được quan tâm
1. Viết lại với hư từ "就"
Bảng xếp hạng
Tuần
Tháng
Năm
1
曦曦
icon Hanzii
曦曦
540 điểm
2
通福。
icon Hanzii
通福。
465 điểm
3
Vũ Điều Thọ
Vũ Điều Thọ
365 điểm
4
Dinh
Dinh
190 điểm
5
梁明容
梁明容
180 điểm
6
Hằng Vũ
icon Hanzii
Hằng Vũ
180 điểm
7
黎智辉
icon Hanzii
黎智辉
165 điểm
8
Xuyến
Xuyến
160 điểm
9
nhuthaovu37
nhuthaovu37
125 điểm
10
tranhachi.ftu
icon Hanzii
tranhachi.ftu
125 điểm
11
陈氏秋水
陈氏秋水
120 điểm
12
kimthaoanh le
icon Hanzii
kimthaoanh le
120 điểm
13
Nguyễn Thế Linh
icon Hanzii
Nguyễn Thế Linh
110 điểm
14
Hiếu Ngô
Hiếu Ngô
105 điểm
15
1994linhvu
1994linhvu
105 điểm
16
Nhung Lê
icon Hanzii
Nhung Lê
105 điểm
17
Hùng Đinh
icon Hanzii
Hùng Đinh
95 điểm
18
Ma Văn Hùng
Ma Văn Hùng
95 điểm
19
yibo xiaozhan
yibo xiaozhan
95 điểm
20
阮玉梅 2k5
icon Hanzii
阮玉梅 2k5
85 điểm